الویس پریسلی - بیوگرافی بازیگران ، بیوگرافی هنرپیشه ها
الویس پریسلی ایران,الویس پریسلی دانلود,الویس پریسلی,الویس پریسلی+دانلود آهنگ,پریسیلا پریسلی,پریسلی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

بیوگرافی - زندگینامه بازیگران - الویس پریسلی 

الویس در سال ۱۹۳۵ در توپلو (می سی سی پی) به دنیا آمد.

در بر اساس یک سری از گفته ها، زمانی که الویس پریسلی اولین اثر کلاسیک خود را در تابستان ۱۹۵۵ ارائه داد، تنها یک سال از آشنایی او با دنیای موسیقی و نیز ضبط آن گذشته بود. در طی دو تابستان گذشته (پیش از سال ۱۹۵۵) در بین گروههای سان ریکوردز واقع ممفیس تنس پرسه می زد و برای خواندن چند ترانه برای مادرش (به عنوان هدیه روز تولد وی) چهار دلار دریافت کرد. سم فیلیپس، رئیس گروه سان با مشاهده ی او صدای سیاه پوستی را در جسم یک سفید پوست یافته بود. از این رو سال بعد از آن جوان ۱۸ساله که در آن هنگام راننده کامیون بود، دعوت کرد تا به استودیو بازگردد.
در یک روز مه آلود کار بر روی اثر «نمایش اد سولیوان» را آغاز کرده و از مردم آمریکا خواست تا فرزندانشان را به مشاهده ی این برنامه ترغیب نمایند. ولی والدین آنها او را وسوسه گر، هرزه و چاپلوس می دانستند که در جذب کودکان آنها به سمت خود افسونگر بود. وی از موسیقی برای دعوتی آشکار برای رهایی استفاده می کرد و کودکان نیز او را در این عرصه بر بالای دستان خود قرار داده بودند. چشمان خمار، لبها و صدای او دختران را دیوانه کرده بود و جوی را پدیدآورده بود که همه از موسیقی های وی تقلید می کردند. پس از مدتی وارد ارتش شد، به آلمان سفر کرد و میلیونها صفحه از آثار خود را به فروش رسانید. با پریسیلا بیولیون ازدواج کرده و مدتی بعد از او جدا شد. او حدود ۵۰۰ میلیون از آثار خود را به فروش رساند. بعدها فضای دنیای موسیقی وی دگرگون شد و از موسیقی راک به سمت موسیقی های مقدس و روحانی گرایش یافت. به نظر می رسید الویس دیگر از موسیقی های خود خسته شده و از ویژگیهای گذشته تنها حرکات موزونش برجای مانده است. او سریع زندگی کرد و در عین جوانی مرد. در سال ۱۹۷۷ در سن ۴۲ سالگی، جسدش در حمام عمارت باشکوه ممفیس (گریسلند) یافته شد. البته او اضافه وزن داشت و از داروهای پارانوئید استفاده می کرد. مرگ وی اندوه بسیار بوجود آورد. اگر چه نیست، ولی صدایش برای همیشه جاودان ماند. 

ویرایش و تلخیص:آکاایران

در بر اساس یک سری از گفته ها، زمانی که الویس پریسلی اولین اثر کلاسیک خود را در تابستان ۱۹۵۵ ارائه داد، تنها یک سال از آشنایی او با دنیای موسیقی و نیز ضبط آن گذشته بود. در طی دو تابستان گذشته (پیش از سال ۱۹۵۵) در بین گروههای سان ریکوردز واقع ممفیس تنس پرسه می زد و برای خواندن چند ترانه برای مادرش (به عنوان هدیه روز تولد وی) چهار دلار دریافت کرد. سم فیلیپس، رئیس گروه سان با مشاهده ی او صدای سیاه پوستی را در جسم یک سفید پوست یافته بود. از این رو سال بعد از آن جوان ۱۸ساله که در آن هنگام راننده کامیون بود، دعوت کرد تا به استودیو بازگردد.
در یک روز مه آلود کار بر روی اثر «نمایش اد سولیوان» را آغاز کرده و از مردم آمریکا خواست تا فرزندانشان را به مشاهده ی این برنامه ترغیب نمایند. ولی والدین آنها او را وسوسه گر، هرزه و چاپلوس می دانستند که در جذب کودکان آنها به سمت خود افسونگر بود. وی از موسیقی برای دعوتی آشکار برای رهایی استفاده می کرد و کودکان نیز او را در این عرصه بر بالای دستان خود قرار داده بودند. چشمان خمار، لبها و صدای او دختران را دیوانه کرده بود و جوی را پدیدآورده بود که همه از موسیقی های وی تقلید می کردند. پس از مدتی وارد ارتش شد، به آلمان سفر کرد و میلیونها صفحه از آثار خود را به فروش رسانید. با پریسیلا بیولیون ازدواج کرده و مدتی بعد از او جدا شد. او حدود ۵۰۰ میلیون از آثار خود را به فروش رساند. بعدها فضای دنیای موسیقی وی دگرگون شد و از موسیقی راک به سمت موسیقی های مقدس و روحانی گرایش یافت. به نظر می رسید الویس دیگر از موسیقی های خود خسته شده و از ویژگیهای گذشته تنها حرکات موزونش برجای مانده است. او سریع زندگی کرد و در عین جوانی مرد. در سال ۱۹۷۷ در سن ۴۲ سالگی، جسدش در حمام عمارت باشکوه ممفیس (گریسلند) یافته شد. البته او اضافه وزن داشت و از داروهای پارانوئید استفاده می کرد. مرگ وی اندوه بسیار بوجود آورد. اگر چه نیست، ولی صدایش برای همیشه جاودان ماند. 

ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :