زندگینامه جواد عمادی - بیوگرافی بازیگران ، بیوگرافی هنرپیشه ها
- گذراندن دوره بازیگری تخصصی تحت نظر ارشاد خراسان در آموزشگاه موج نو. - عضو انجمن بازیگران تئاتر خانه هنرمندان.,دکتر محمد جواد عمادی,سید جواد عمادی,جواد عمادی,

جواد عمادی
 
جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1351 - ... )
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
- گذراندن دوره بازیگری تخصصی تحت نظر ارشاد خراسان در آموزشگاه موج نو.
- عضو انجمن بازیگران تئاتر خانه هنرمندان...

نمایش‌ها:
- چهل شبان (احمد کاوری)
- شنا در آتش (رضا صابری)
- دانگ هفتم (رضا صابری)
- مد ماه (رضا صابری)
- یخبندان (رضا صابری)
- ترنا و ترنج (رضا جوان)
- حرف‌های ناگفته (رضا جوان)
- کوه نشین‌ها (رضا جوان)
- چهار صندوق(رضا جوان)
- خانه تاریک است (رضا جوان)
- کوچه‌های بن بست (رضا جوان)
- طلعت (رضا جوان)
- عشیق (رضا صابری) (سمتها: بازی و دستیار اول کارگردان)
- اپرای نمیرم از این پس که من زنده‌ام (رضا صابری) (سمت‌ها: بازی و دستیار اول کارگردان)
- باغ بی برگی (رضا صابری)

مجموعه‌های تلویزیونی (پخش در شبکه استانی):
- رستوران مرداد (رضا صابری)
- خانه پدری (رضا صابری)
- جاده (رضا صابری)
- سرگشته عشق (احمد کاوری) 

ویرایش و تلخیص:آکاایران

نمایش‌ها:
- چهل شبان (احمد کاوری)
- شنا در آتش (رضا صابری)
- دانگ هفتم (رضا صابری)
- مد ماه (رضا صابری)
- یخبندان (رضا صابری)
- ترنا و ترنج (رضا جوان)
- حرف‌های ناگفته (رضا جوان)
- کوه نشین‌ها (رضا جوان)
- چهار صندوق(رضا جوان)
- خانه تاریک است (رضا جوان)
- کوچه‌های بن بست (رضا جوان)
- طلعت (رضا جوان)
- عشیق (رضا صابری) (سمتها: بازی و دستیار اول کارگردان)
- اپرای نمیرم از این پس که من زنده‌ام (رضا صابری) (سمت‌ها: بازی و دستیار اول کارگردان)
- باغ بی برگی (رضا صابری)

مجموعه‌های تلویزیونی (پخش در شبکه استانی):
- رستوران مرداد (رضا صابری)
- خانه پدری (رضا صابری)
- جاده (رضا صابری)
- سرگشته عشق (احمد کاوری) 

ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :