بیوگرافی کامل از عباس غزالی
عباس غزالی   بازیگر تاریخ تولد 1363تهران   ساکن میدان فردوسی تحصیلات دیپلم ادبیات و علوم انسانی از دبیرستان پاسداران اسلام؛ 1379 1378  ، پیش

آکاایران: بیوگرافی کامل از عباس غزالی


آکاایران: عباس غزالی

 
بازیگر

تاریخ تولد: 1363تهران

ساکن: میدان فردوسی

تحصیلات: دیپلم ادبیات و علوم انسانی از دبیرستان پاسداران اسلام؛ 1379- 1378

 ، پیش دانشگاهی هنرستان مالک اشتر؛ 1380- 1379
 
 نمایش‌ها:

بازی در مجموعه تلویزیونی"انتظار سرخ" به کارگردانی"محمد درمنش"؛

شبکه 1؛ 1376

بازی در مجموعه تلویزیونی"زمان شوریدگی" به کارگردانی"محمدعلی

نجفی"؛ شبکه 1؛ 1376
بازی در مجموعه تلویزیونی"یونس" به کارگردانی"محمدرضا خالقی"؛ شبکه 2

؛ 1377

بازی در نمایش"غریب کوفه" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران، تالار

فرهنگ؛ 1377

بازی در مجموعه تلویزیونی"داستان یک شهر" به کارگردانی"اصغر فرهادی

شبکه 5؛ 1378

بازی در مجموعه تلویزیونی"ستارگان زمینی" به کارگردانی"عباس مرادیان

شبکه 2؛ 1378

بازی در مجموعه تلویزیونی"قصه‌های پدر" به کارگردانی"؟ بهزادی"؛ شبکه 2

؛ 1378

بازی در نمایش"یتیمان کوفه" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران، تالار

فرهنگ؛ 1378

بازی در نمایش"زیر باران آهنی" به کارگردانی"محمدصادق ملکی"؛ تهران،

تئاترشهر، تالار قشقایی(جشنواره دفاع مقدس)؛ 1379

بازی در نمایش"مظلوم اول" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران، تالار

فرهنگ؛ 1379

بازی در مجموعه تلویزیونی"ماه محبوب خدا" به کارگردانی"داود

توحیدپرست"؛ شبکه 2؛ 1379

بازی در مجموعه تلویزیونی"مظلوم اول" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛

شبکه 5؛ 1379

بازی در مجموعه تلویزیونی"سه، پنج، دو" به کارگردانی"مهرداد غفارزاده"؛

شبکه 2؛ 1380

بازی در مجموعه تلویزیونی"هفت آسمان" به کارگردانی"(؟) حسینی‌خواه"؛

شبکه 4؛ 1380

بازی در نمایش"مسافر کوفه" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران،

حوزه هنری؛ 1380

بازی در نمایش"شانه‌های خسته" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران،

حوزه هنری؛ 1381

بازی در مجموعه تلویزیونی"آن‌ها که مانده‌اند" به کارگردانی"محمدمهدی

رسولی"؛ شبکه 2؛ 1381

بازی در مجموعه تلویزیونی"غنچه‌های سحر" به کارگردانی"محسن

محسنی‌نسب"؛ شبکه 2؛ 1382

بازی در نمایش"پدر خاک" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران، حوزه

هنری؛ 1382

بازی در نمایش"مسافر کوفه" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران،

حوزه هنری؛ 1383

بازی در فیلم سینمایی"دوشیزه" به کارگردانی"‌محمد درمنش‌"؛ شبکه 1؛ 1383

بازی در مجموعه تلویزیونی"خبرنگار" به کارگردانی"‌محمد حسن‌زاده‌"؛ شبکه 1

؛ 1383

بازی در مجموعه تلویزیونی"حضرت یوسف(ع)" به کارگردانی"فرج‌الله

سلحشور"؛ شبکه 1؛ 1384

بازی در فیلم تلویزیونی"آخرین نامه" به کارگردانی"مسعود اطیابی"؛ شبکه 1

؛ 1384

بازی در فیلم تلویزیونی"نسیم شمال، باد جنوب" به کارگردانی"مهدی

عسگرپور"؛ شبکه 5؛ 1384

بازی در فیلم تلویزیونی"تب عشق" به کارگردانی"علیرضا حاجی‌زده"؛ شبکه 3

؛ 1384

بازی در مجموعه تلویزیونی"یک خط سفید" به کارگردانی"محمد حیدری"؛

شبکه 1؛ 1384

بازی در نمایش"غریب کوفه(2)" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران،

حوزه هنری؛ 1384

بازی در نمایش"الرحیل" به کارگردانی"علیرضا طاهری"؛ تهران، تالار آسمان؛ 1384

بازی در نمایش"پس از غروب" به کارگردانی"حسین پرستار"؛ تهران، تالار

آسمان؛ 1384

بازی در نمایش"شهرآشوب" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران، حوزه

هنری؛ 1385

بازی در مجموعه تلویزیونی"عقیق" به کارگردانی"نوید محمودی"؛ شبکه 4؛ 1385

بازی در نمایش"دروازه ساعات" به کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران،

حوزه هنری، تالار مهر و همایش عاشوراییان؛ 1385

بازی در نمایش"مشق کاروان" به کارگردانی"علی سجادی"؛ تهران، دانشگاه

امیرکبیر؛ 1385

بازی در فیلم تلویزیونی"سفارت" به کارگردانی"محمد درمنش"؛ شبکه 1؛ 1385

بازی در فیلم تلویزیونی"خاطرات فردا" به کارگردانی"مهرداد غفارزاده"؛ شبکه 2

؛ 1385

مجری برنامه تلویزیونی"مثبت عشق" به کارگردانی"محمد حسن‌زاده"؛

شبکه 5؛ 1385

بازی در فیلم تلویزیونی"امانتداران ساجد" به کارگردانی"عباس مرادیان"؛

شبکه 2؛ 1385

بازی در فیلم تلویزیونی"نور پیامبران" به کارگردانی"عباس مرادیان"؛ شبکه 2؛

1385

بازی در فیلم تلویزیونی"وحدت" به کارگردانی"عباس مرادیان"؛ شبکه 2؛ 1386

دریافت جایزه بازیگری از جشنواره استانی تهران برای نمایش"مقصد آن

بی‌گناه"؛ 1374 – 1373

دریافت جایزه بازیگری اول از بخش نوجوانان جشنواره کانون‌های تهران برای

نمایش"خنجر"؛ 1378 – 1377

دریافت جایزه بازیگری اول از بخش نوجوانان جشنواره دفاع مقدس برای

 
نمایش"زیر باران آهنی"؛ 1379-1378
 .

منبع :gahar.ir

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :