روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی ـ روز داروسازی


راز کیمیاگری

رویای همیشگی اش شده بود و آرزویی محال و دست نیافتنی.

می خواست، کیمیاگری شود، یگانه تاریخ

می خواست اکسیر اعظم را کشف و مس را طلا کند...

دغدغه لحظه ها و دقیقه هایش شده بود. این مادّه را با آن مادّه مخلوط می کرد... این مادّه را تبخیر، آن یکی را... روزها و شب هایش از رویای کیمیاگری سرشار بود... او را می گویم، یگانه «ری»، بزرگ شده کوچه باغ های ری، همان را که هنوز خاطرات کودکی و نوجوانی و جوانی اش در کوچه پس کوچه های ری، جریان دارد...

می گویند: گاهی افسون یک کلام، کوهی را جابه جا می کند. برای دگرگون ساختن روح «محمد بن زکریای رازی»، کلام یک طبیب کافی بود، آن گاه که طبیب، به ازای درمان درد چشم هایش، دو سکه طلب کرد گفت: این کیمیاست، نه آن که تو در جست وجوی آنی».

و آن گاه، محمّد، به راز کیمیاگری پی برد، کلام طبیب، نوری گشت و زوایای تاریک ذهن و اندیشه محمّد را به روشنایی فراخواند، و محمد آموخت که کیمیاگری، تبدیل کردن مس به طلا نیست.


و او، به جست وجوی اکسیر اعظم، روزها و شب ها به آزمایش پرداخت

و او غوّاصی شد که در دریای بی کران علم، مروارید طلب می کرد...

و او کاشفی شد که در قلمرو وسیع دانش و معرفت، مکاشفه می کرد و عاقبت، یک روز، کیمیاگر شد و اکسیری یافت که با آن می توانست مس بیماری تن را، به طلای پر بهای تندرستی بدل کند.

«الکل»، از محمد، کیمیاگری یگانه ساخت.

دیگر رازی، فقط به «ری» تعلّق نداشت، نام رازی از «ری» گذشت، از سال 312 گذشت، به گوش تمام جهان رسید، به گوش تمام قرن ها و ماندگار شد

بوی تلخ «الکل»، حلاوت نام رازی را از دهلیزهای زمان، از دالان های تو در توی قرن ها و از مرزها و قلمروها عبور داد و جاودانه ساخت.

«رازی» نور چشم هایش را نثار کرد تا چراغ علم، هماره فروزان بماند.

بینایی اش را در راه کشف حقیقت نهاد و این یعنی کیمیاگری و این یعنی بدل ساختن مس به طلا.

کشف «الکل»، پدیده ای عظیم بود که تاریخ طبّ را دگرگون ساخت و اطبّا را مدیون رازی کرد. اینک در محافل علمی، در کنفرانس ها، از مردی سخن می رود که می خواست کیمیاگری کند. مردی که ستاره جاودانی شد، تا آسمانِ آبی ایران، پرفروغ تر باشد.

بوی «الکل» اگرچه تلخ، امّا شیرینی خوش عافیت را به ارمغان می آورد
 

ویرایش وتلخیص:آکاایران

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :