زندگینامه انریکو بتی

انریکو بتی ریاضی دان ایتالیایی در 21 اکتبر 1823 بدنیا آمد.

انریکو در کودکی پدرش را از دست داد و زیر نظر مادرش آموزش یافت. او مطالعه ریاضی و فیزیک را در دانشگاه پیزا شروع کرد و در 1846 با اتمام درس خود به عنوان دستیار در دانشگاه پذیرفته شد. پس از دو بار شرکت در جنگ در سال 1849 به عنوان معلم ریاضی مشغول به کار شد و در سال 1857 به عنوان استاد جبر پیشرفته راهی دانشگاه پیزا شد. در بازدیدی که از چند دانشگاه اروپا به عمل آورد در گوتینگن با ریمان آشنا شد و دوستی آنها پس از ترک آنجا همچنان ادامه یافت.

انریکو بتی ریاضی دان ایتالیایی در 21 اکتبر 1823 بدنیا آمد.

انریکو در کودکی پدرش را از دست داد و زیر نظر مادرش آموزش یافت. او مطالعه ریاضی و فیزیک را در دانشگاه پیزا شروع کرد و در 1846 با اتمام درس خود به عنوان دستیار در دانشگاه پذیرفته شد. پس از دو بار شرکت در جنگ در سال 1849 به عنوان معلم ریاضی مشغول به کار شد و در سال 1857 به عنوان استاد جبر پیشرفته راهی دانشگاه پیزا شد. در بازدیدی که از چند دانشگاه اروپا به عمل آورد در گوتینگن با ریمان آشنا شد و دوستی آنها پس از ترک آنجا همچنان ادامه یافت.

بتی به سیاست روی آورد و در 1862 نماینده مجلس شد. وی همچنین در 1884 یک بار دیگر به مجلس رفت و در این مدت از مطالعه دور بود.

او در خلال عمرش روی نظریه گالوا مطالعه کرد و موضوعات مبهم و دشواری از کارهای گالوا را روشن ساخت. همچین مقالاتی را در فیزیک ریاضی (نظریه پتانسیل و استاتیک) منتشر ساخت که نتیجه ی دوستی اش با ریمان بود. همچنین بتی در تابع های بیضوی مقالاتی را ارائه کرد. امروزه در توپولوژی جبری نام اعداد بتی را در هر کتابی می توان یافت چرا که پوانکاره در مطالعه و پیشرفت این علم از کارهای بتی نهایت استفاده را برد.

انریکو بتی در 11 آگوست 1892 در ایتالیا در گذشت

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :