زندگینامه بهرام دهقانی - بیوگرافی کارگردان ها
زندگینامه بهرام دهقانی,بهرام دهقانیار زیر گنبد کبود,بهرام دهقانیان,بهرام دهقانیار,بهرام دهقانیار ویکی,بهرام دهقانی تدوینگر,خونه مادربزرگه بهرام دهقانیار,بهرام د

خط پایان (محمد علی طالبی - 1364)
گمشده (مهدی صاغزاده - 1364)
جدال (1365)
شبح کژدم (کیانوش عیاری - 1365)
گنج (محمدعلی سجادی - 1366)
پرنده کوچک خوشبختی (پوران درخشنده - 1366)
سیمرغ (اکبر صادقی - 1366)
پائیزان (رسول صدرعاملی - 1366)
ماهی (کامبوزیا پرتوی - 1367)
... تا غروب (جعفر والی - 1367)
ستاره و الماس (سیامک شایقی - 1367)
تمام وسوسه‌های زمین (حمید سمندریان - 1368)
کاکلی (فریال بهزاد - 1368)
سکوت (علی سجادی حسینی - 1368)
چون ابر در بهاران (سعید امیر سلیمانی - 1368)
علی و غول جنگل (مسعود رسام، بیژن بیرنگ - 1368)
عشق و مرگ (محمد رضا اعلامی - 1368)
مدرسه پیرمردها (علی سجادی حسینی - 1370)
سایه‌های هجوم (احمد امینی - 1371)
ایلیا، نقاش جوان (ابوالحسن داودی - 1371)
بازیچه (تورج منصوری - 1372)
من زمین را دوست دارم (ابوالحسن داودی - 1372)
عبور از تله (غلامرضا رمضانی - 1372)
الو الو من جوجو ام (مرضیه برومند - 1373)
بوی خوش زندگی (ابوالحسن داودی - 1373)
ضیافت (مسعود کیمیائی - 1374)
براده‌های خورشید (محمدحسین حقیقی - 1374)
ماه و خورشید (محمدحسین حقیقی - 1374)
ساغر (سیروس الوند - 1376)
زشت و زیبا (احمدرضا معتمدی - 1377)
سیب سرخ حوا (سعید اسدی - 1378)
متولد ماه مهر (احمدرضا درویش - 1378)
آخر بازی (همایون اسعدیان - 1379)
بچه‌های نفت (ابراهیم فروزش - 1379)
قارچ سمی (رسول ملاقلی پور - 1380)
پیش از آنکه بگویم، خداحافظ (صدرا عبداللهی - 1381) 

ویرایش و تلخیص:آکاایران

خط پایان (محمد علی طالبی - 1364)
گمشده (مهدی صاغزاده - 1364)
جدال (1365)
شبح کژدم (کیانوش عیاری - 1365)
گنج (محمدعلی سجادی - 1366)
پرنده کوچک خوشبختی (پوران درخشنده - 1366)
سیمرغ (اکبر صادقی - 1366)
پائیزان (رسول صدرعاملی - 1366)
ماهی (کامبوزیا پرتوی - 1367)
... تا غروب (جعفر والی - 1367)
ستاره و الماس (سیامک شایقی - 1367)
تمام وسوسه‌های زمین (حمید سمندریان - 1368)
کاکلی (فریال بهزاد - 1368)
سکوت (علی سجادی حسینی - 1368)
چون ابر در بهاران (سعید امیر سلیمانی - 1368)
علی و غول جنگل (مسعود رسام، بیژن بیرنگ - 1368)
عشق و مرگ (محمد رضا اعلامی - 1368)
مدرسه پیرمردها (علی سجادی حسینی - 1370)
سایه‌های هجوم (احمد امینی - 1371)
ایلیا، نقاش جوان (ابوالحسن داودی - 1371)
بازیچه (تورج منصوری - 1372)
من زمین را دوست دارم (ابوالحسن داودی - 1372)
عبور از تله (غلامرضا رمضانی - 1372)
الو الو من جوجو ام (مرضیه برومند - 1373)
بوی خوش زندگی (ابوالحسن داودی - 1373)
ضیافت (مسعود کیمیائی - 1374)
براده‌های خورشید (محمدحسین حقیقی - 1374)
ماه و خورشید (محمدحسین حقیقی - 1374)
ساغر (سیروس الوند - 1376)
زشت و زیبا (احمدرضا معتمدی - 1377)
سیب سرخ حوا (سعید اسدی - 1378)
متولد ماه مهر (احمدرضا درویش - 1378)
آخر بازی (همایون اسعدیان - 1379)
بچه‌های نفت (ابراهیم فروزش - 1379)
قارچ سمی (رسول ملاقلی پور - 1380)
پیش از آنکه بگویم، خداحافظ (صدرا عبداللهی - 1381) 

ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :