زندگینامه مسعود ولد بیگی
 
جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1314 - ... )
محل تولد: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه...

شهرت علمی و فرهنگی: چهره‌پرداز
دارای مدرک تحصیلی دیپلم.

شروع فعالیت هنری با بازی در تئاتر.

جوایز:
- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم پرده آخر در نهمین جشنواره فیلم فجر.
- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم از کرخه تا راین در یازدهمین جشنواره فیلم فجر.
- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم زشت و زیبا در هفدهمین جشنواره فیلم فجر.

فیلم‌ها:
عروس بیانکا (1349)
یک خوشگل و 1000 مشکل (1350)
طغرل (1351)
عاصی (1351)
پریزاد (1352)
در آخرین لحظه (1352)
دل خودش می‌خواد (1352)
آب (1353)
توبه نصوح (1361)
کمال الملک (1362)
گنج (1363)
محموله (1366)
جعفرخان از فرنگ برگشته (1367)
شاخه‌های بید (1367)
بازی تمام شد ( (1368)
53 نفر (1368)
گزل (1368)
پرده آخر (1369)
در آرزوی ازدواج (1369)
ساده لوح (1370)
شتابزده (1370)
پرواز را به‌خاطر بسپار (1371)
رابطه پنهانی (1371)
از کرخه تا راین (1371)
دمرل (1372)
نیش (1372)
بدل (1373)
مروارید سیاه (1373)
دیوانه‌وار (1373)
مجازات (1373)
راه افتخار (1373)
روز شیطان (1373)
ضیافت (1374)
حادثه در کندوان (1374)
نابخشوده (1375)
ستاره‌های سربی (1375)
سلطان (1375)
قاصدک (1375)
یاغی (1376)
بدلکاران (1376)
حماسه قهرمانان (1376)
زشت و زیبا (1377)
قرمز (1377) 
 
 منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

شهرت علمی و فرهنگی: چهره‌پرداز
دارای مدرک تحصیلی دیپلم.

شروع فعالیت هنری با بازی در تئاتر.

جوایز:
- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم پرده آخر در نهمین جشنواره فیلم فجر.
- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم از کرخه تا راین در یازدهمین جشنواره فیلم فجر.
- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم زشت و زیبا در هفدهمین جشنواره فیلم فجر.

فیلم‌ها:
عروس بیانکا (1349)
یک خوشگل و 1000 مشکل (1350)
طغرل (1351)
عاصی (1351)
پریزاد (1352)
در آخرین لحظه (1352)
دل خودش می‌خواد (1352)
آب (1353)
توبه نصوح (1361)
کمال الملک (1362)
گنج (1363)
محموله (1366)
جعفرخان از فرنگ برگشته (1367)
شاخه‌های بید (1367)
بازی تمام شد ( (1368)
53 نفر (1368)
گزل (1368)
پرده آخر (1369)
در آرزوی ازدواج (1369)
ساده لوح (1370)
شتابزده (1370)
پرواز را به‌خاطر بسپار (1371)
رابطه پنهانی (1371)
از کرخه تا راین (1371)
دمرل (1372)
نیش (1372)
بدل (1373)
مروارید سیاه (1373)
دیوانه‌وار (1373)
مجازات (1373)
راه افتخار (1373)
روز شیطان (1373)
ضیافت (1374)
حادثه در کندوان (1374)
نابخشوده (1375)
ستاره‌های سربی (1375)
سلطان (1375)
قاصدک (1375)
یاغی (1376)
بدلکاران (1376)
حماسه قهرمانان (1376)
زشت و زیبا (1377)
قرمز (1377) 
 
 منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :