تصاویر زندگی آیت‌الله بروجردی - بیوگرافی رهبران ، بیوگرافی سیاستمداران
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی کاظمینی,دانشگاه آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران


آیت الله العظمی سیدحسین طباطبائی بروجردی در خانواده‌ای مذهبی از علما که نسب خود را با سیزده واسطه به امام حسن می رساندند متولد شد. سید محمد باقر بحر العلوم، عموی پدربزرگش و میرزا محمود بروجردی عموی پدرش که غالباً با ناصرالدین شاه در ستیزه بود از مشهورترین نیاکان او در زمانهای اخیر بودند.

بروجردی تحصیلات رسمی خود را در دوازده سالگی در مدرسه محلی در بروجرد به همراه پدرش سید علی و دیگر علما شروع کرد. در ۱۳۱۰ به اصفهان که هنوز مرکز اصلی آموزش مذهبی در ایران بود رفت و بخش اصلی آموزش خود را گذراند. معلمین او در علوم مذهبی ابوالمعالی کلباسی، محمدتقی مدرسی و سید محمدباقر درچایی بودند. او همچنین با آخوند ملا محمدکاشی و جهانگیر خان قشقایی معروف و عرفان را با محمد مقدس اصفهانی خواند.

وی همچنین در جریان قیام قم در زمان رضاشاه علیرغم حساسیت نیروهای امنیتی در فرصتی مناسب از بروجرد لرستان خارج شده و برای همراه کردن مراجع نجف با قیام به طرف عتبات رفته و سپس با پیام حمایت مراجع آنجا به ایران آمده است. تجربه قیام حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی به عنوان مهمترین حادثه سیاسی زندگی آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی

آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی
آیت الله بروجردی,آیت الله بروجردی و انیشتین,آیت الله بروجردی کاظمینی


منبع:fararu.com

گردآوری بیوگرافی آکاایران گردآوری بیوگرافی آکاایران
منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :