زندگی خصوصی امام موسی صدر و پروین - بیوگرافی رهبران ، بیوگرافی سیاستمداران
زندگی خصوصی موسی و پروین امام موسی صدر,امام موسی صدر,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران


مجله تندرستی:


سید موسی صدر، متولد قم است، درست نیمه خرداد 1307. تا 31 سالگی هم در ایران زندگی کرد؛ به مدرسه رفت، وارد حوزه شد، از دانشگاه تهران لیسانس اقتصاد گرفت، ازدواج کرد، چند سالی بین قم و نجف رفت و آمد کرد و شاگرد بزرگان هر دو حوزه شد، مجتهد شد، در نشریه مکتب اسلام مقاله نوشت و سفری هم به لبنان کرد.

همان سفر سرنوشت او را رقم زد. علامه شرف الدین که رهبر معنوی شیعیان لبنان بود، شیفته موسای 26-25 ساله شد و سفارش کرد، بعد از خودش، او به لبنان بیاید. این وصیت عملی شد و بزرگانی مانند آیت الله بروجردی آن را تایید کردند. هر چند بسیاری مخالف بودند و می گفتند اگر در حوزه بماند از بزرگترین مراجع می شود. در نهایت، پاییز سال 1338 سید موسی صدر جوان با خانواده اش به لبنان رفت.

اول ساکن صور، شهر علامه شرف الدین شد. نه سال بعد که توانست شیعیان را هم مانند مذاهب دیگر لبنان، صاحب مجلس و سازمان خاص خودش کند، و بعد از اینکه برای ریاست این مجلس انتخاب شد، به بیروت رفت اما قبل از آن، در همان سال های اول، زندگی خصوصی موسی و پروین امام موسی صدر,امام موسی صدر,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران


روایت ملیحه، کوچکترین فرزندزندگی خصوصی موسی و پروین امام موسی صدر,امام موسی صدر,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران


2- سختی های نوشتن از سید موسی صدر

هر وقت خواسته ایم زندگی نامه ای از زندگی خصوصی موسی و پروین امام موسی صدر,امام موسی صدر,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران


آنچه در هفت روایت اتفاق افتاده

حبیبه جعفریان تلاش کرده به سوژه اش نزدیک شود. او این فرصت را داشته که با خانواده امام از نزدیک آشنا شود و حتی مدتی را با آنان بگذراند و ماحصل این دیدارها و با هم بودن ها را روایت کند؛ کاری که به خودی خود مشکل است و وقتی نجابت و خودداری ذاتی صدرها به آن اضافه شود، سخت تر هم می شود اما نتیجه کار، خواندنی و تاثیرگذار شده است.

جعفریان به جای نقل جزء به جزء خاطره ها، حس اصلی هر کس را بیرون کشیده، چیزی که شاید با نقل صرف حرف ها به دست مخاطب نمی رسید اما او با خودش، با سوژه بزرگ و متفاوتش و با مصاحبه شوندگانش کلنجار رفته است تا نگاه آنان را به مردی که پدر، همسر و برادرشان است، پیدا کند.

از قبل این تصویرها امام موسی صدر نزدیکتر و ملموس تر می شود. او را از نگاه نزدیکانش می بینیم. همسر بودنش را، پدر بودنش را، برادر بودنش را می بینیم. می بینیم چطور به آدم ها نگاه می کرده. تاثیرش را در اندک اوقات بودن کنار خانواده اش می بینیم و کشف می کنیم خانواده اش چه نگاهی به او داشته اند. این همان کاری است که نویسنده می خواسته بکند؛ نشاندادن تصویری انسانی از مردی که به طرزی عجیب و باورنکردنی به «انسان» ایمان داشت.

شعر امام موسی صدر برای همسرش

غزل در بحر خفیف و دارای توشیح متناسب در دو مصرع، از امام موسی صدر از این قرار است:

پرده ای از پرند سیم اندود                  ماه بر دوش شام گسترده
روشن و دلکش و خیال انگیز               وز نسیم شبانه افسرده
و اندر اعماق آشیانه خویش               سر خود مرغ حق فرو برده
یاد بیداری و تلاش و سخن                از خیال زمانه بسپرده
نیمی از شام هجر بگذشته              صحبت غم به جانم آورده
خواب بگریخته ز دیده من                 دامن از اشک چشم پر کرده
لیک با رنج جانگداز فراق                  روح باز از غمش نیازرده
یاد مهر حیات بخش «مه»م              زنده می دارد این تن مرده
لاله حاوی او چراغ شب است           نور بر شام هجر بسپرده
یا رب از جور دهر برهانش                تا که برهاند این سراپرده

این شعر را موسی صدر و برای همسرشان سروده شده است. نکته حایز اهمیت این است که حروف اول مصرع های اول این غزل نام «پروین خلیلی» و حروف اول مصرع های دوم این غزل نام «موسی صدر» را می سازند.

گردآوری بیوگرافی آکاایران
منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :