بیوگرافی استاد نقاش اسماعیل آشتیانی - بیوگرافی نقاش ها
بیوگرافی اسماعیل آشتیانی زندگینامه اسماعیل آشتیانی اسماعیل آشتیانی,آثار نقاشی اسماعیل آشتیانی,کمال‎الملک,برجسته ترین نقاشان ایران,بیوگرافی نقاشان بزرگ

معرفی استاد نقاش

پشتکار و دلبستگی و توانایی آشتیانی در فراگیری به حدی بود که توانست دورة پنج سالة مدرسه را در ۳ سال به پایان ببرد و شاگرد اول مدرسه شود. وی در سال ۱۳۳۵ قمری (حدود سال ۱۲۹۶ شمسی) از سوی استاداسماعیل آشتیانی, بیوگرافی اسماعیل آشتیانی, زندگینامه اسماعیل آشتیانی,بیوگرافی نقاشان بزرگ

استاد آشتیانی در این سفر که بیشتر به قصد بررسی و کسب تجربه انجام گرفت، به درخواست شرکت فیلمبرداری «اوفا» در آلمان از برخی هنرپیشگان معروف آن شرکت تک چهره‎هایی تهیّه کرد که بسیار مورد توجّه قرار گرفت و منجر به پیشنهاد استخدام در آن شرکت و اقامت دائم در آلمان شد ولی آشتیانی نپذیرفت و به ایران بازآمد.

استاد پس از بازگشت به تهران، در مدرسة دارالفنون، دانشکدة ادبیات و دانشسرای عالی به تدریس پرداخت. خدمات استاد اسماعیل آشتیانی, بیوگرافی اسماعیل آشتیانی, زندگینامه اسماعیل آشتیانی,بیوگرافی نقاشان بزرگ

دکتر اسماعیل آشتیانی, بیوگرافی اسماعیل آشتیانی, زندگینامه اسماعیل آشتیانی,بیوگرافی نقاشان بزرگ

تأثیر روش و سبک هنری استاد کمال‎الملک در آثار استاد آشتیانی به گونه‌ایست که وی گاه در انتخاب موضوع تابلوها نیز از کمال‎الملک پیروی می‎کرد. تشابه دید و موضوع تابلوهای فالگیر و میرزاهادی خوشنویسِ کمال‎الملک، با تابلوهای قهوه‎خانه و نامه‎نویسِ آشتیانی از این نمونه‌ها هستند. استاد آشتیانی حدود یکصد تابلو خلق نمود که بخشی از آنها، توسط وی به کتابخانة مجلس شورای ملی واگذار گردید و تعدادی نیز در موزه‎ها و مجموعه‎های خصوصی و نزد خانوادة او نگاهداری می‎شود.

آثار وی در دوران زندگی و پس از درگذشت او در چندین نمایشگاه، نظیر نمایشگاه هنرهای زیبای ایران به کوشش انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی (۱۶ بهمن ۱۳۲۴ش تا ۱۰ فروردین ۱۳۲۵ش)، نمایشگاه آثار آشتیانی در انجمن ایران و امریکا (آبان ۱۳۳۳ش و اسفند ۱۳۴۹ش)، نمایشگاه آثار نقاشان ایرانی در باشگاه مهرگان (آبان ۱۳۳۳ش) و نمایشگاه آثار نقاشان نخبة معاصر ایران در مجلس شورای ملی (اسفند ۱۳۵۱ش) در معرض دید عموم گذاشته شده است. آخرین اثر نقّاشی این هنرمند ادیب، تک چهرة همسرش بود که ناتمام ماند.

منبع:Asemoni.com

گردآوری بیوگرافی آکاایران
منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :