زندگینامه منیژه صحی      
 
منیژه صحی در سال 1334 در تهران متولد شد.
او دارای لیسانس نقش و چاپ پارچه از دانشکده هنرهای تزئینی (دانشگاه هنر)، فوق لیسانس نقاشی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی است...

صحی، ریاست گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد از سال 1368 تا 1377، عضویت هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، عضویت انجمن هنرمندان نقاش ایران، عضویت هیأت موسس انجمن هنرمندان نقاش ایران، ریاست شورای مدیریت کمیته آموزش انجمن هنرمندان نقاش 79 تا 81، عضویت هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران (دوره دوم) 81 تا 84، عضویت گروه هنری + 30 را در کارنامه فعالیت‌های هنری خود دارد.
او همچنین آثارش را در نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور شرکت داده است.
سخنرانی و ارائه مقاله و مصاحبه درباره هویت و هنرهای تجسمی، هنر مدرن و ارتباط هنر با جامعه و موضوعاتی از این دست از دیگر فعالیت‌های این هنرمند نقاش است.
او علاوه بر اینها، جوایز بسیاری از نمایشگاه‌ها و بی‌ینال‌های هنری دریافت کرده است و مسئولیت برگزاری مسابقات طراحی و نقاشی مختلفی را برعهده گرفته و نیز داوری همایش فرهنگی و هنری فرهنگسرای بانو (سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران) را در سابقه هنری‌اش دارد
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران

صحی، ریاست گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد از سال 1368 تا 1377، عضویت هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، عضویت انجمن هنرمندان نقاش ایران، عضویت هیأت موسس انجمن هنرمندان نقاش ایران، ریاست شورای مدیریت کمیته آموزش انجمن هنرمندان نقاش 79 تا 81، عضویت هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران (دوره دوم) 81 تا 84، عضویت گروه هنری + 30 را در کارنامه فعالیت‌های هنری خود دارد.
او همچنین آثارش را در نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور شرکت داده است.
سخنرانی و ارائه مقاله و مصاحبه درباره هویت و هنرهای تجسمی، هنر مدرن و ارتباط هنر با جامعه و موضوعاتی از این دست از دیگر فعالیت‌های این هنرمند نقاش است.
او علاوه بر اینها، جوایز بسیاری از نمایشگاه‌ها و بی‌ینال‌های هنری دریافت کرده است و مسئولیت برگزاری مسابقات طراحی و نقاشی مختلفی را برعهده گرفته و نیز داوری همایش فرهنگی و هنری فرهنگسرای بانو (سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران) را در سابقه هنری‌اش دارد
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :