فرازی از وصیت نامه شهید قدرت الله ‌هرمز نصیری

شما را به خدا قسم حــــــراست از خون شهیدان مظلوم که براى حفظ اسلام و این مملکت اسلامى جان دادند و این معلولین که بخاطر انقلاب اسلامى دچار نقص عضو گردیده‌اند فراموش ننمائید که بار مسئولیت آنها بر دوش شما است و فرداى قیامت باید پاسخ گو باشید.

تاریخ‌تولد : 1329/9/15
تاریخ شهادت : 1363/1/30

فرازی از وصیت نامه شهید هرمز نصیری

1. آنچه مسلم است دنیا محل و منزل ابدى نیست و خواه و ناخواه بشر باید از این جهان به جهان دیگر برود .
2. بحکم آیه « کل نفس ذائقة الموت » یعنى همه نفس ها چشنده مرگ هستند و از نظر قرآن و اخبار بهترین مرگ ها شهادت در راه خداست.
3. این جانب قدرت ‌الله نصیرى که با میل و افتخار بسوى جبهه ‌هاى نبرد حق علیه باطل عازم گشته ‌ام خدا را شکر مى‌کنم که چنین توفیقى را نصیبم گردانید.
4. از محضر پدر بزرگوارم و همچنین مادر عزیزم طلب عفو و بخشش دارم و در سنگر جهاد شب ها برایشان دعا مى ‌کنم و از پدر عزیزم تشکر دارم که با روزى حلال مرا تربیت اسلامى نمـــــود.
5. از مادر مهربانم تشکر مى‌ نمایم که به من آموخته است حسین  وار پا در میدان مبارزه با کفر گذارم.
 6. از برادران عزیزم خواهش دارم اگر شهادت نصیبم گردید سنگر مرا خالى نگذارید و راه مرا ادامه دهید.
7. از خواهرانم مى‌ خـواهم که زینب ‌وار پیام رسان خون شهدا باشند و برادر خود را حلال کنند.
8. همسر عزیز و شریک زندگیم، تربیت کننده فرزندانم ! امیدوارم در پنــــاه امام زمان زندگى با عزت و سالم در دنیا و آخرت داشته باشید.
9. امیـــــدوارم فرزندانم راهم را ادامه دهند که راه مان راه خدا و پیغمبر و امامان و رهبر مان خمینى بت ‌شکن است.
10. در تحصیل عـــــلم بکوشید و در انجام فریضه نماز و عبادات سعى کافى نمائید
11. مجلس عزادارى من را به مجلس سوگوارى سالار شهیــــدان امام حسین مبدل کنید و رفتارتان طورى نباشد که دشمن شاد گردد.
12. شما را به خدا قسم حــــــراست از خون شهیدان مظلوم که براى حفظ اسلام و این مملکت اسلامى جان دادند و این معلولین که بخاطر انقلاب اسلامى دچار نقص عضو گردیده‌اند فراموش ننمائید که بار مسئولیت آنها بر دوش شما است و فرداى قیامت باید پاسخ گو باشید.

aviny.com گردآوری بیوگرافی آکاایران
منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :