اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی - بیوگرافی شعرا ، بیوگرافی نویسندگان ، بیوگرافی خواننده ها
روز بزرگداشت سعدی اشعار سعدی سعدی,گلستان سعدی,اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی,بوستان سعدی,مناسبتهای ملی,مناسبتهای مذهبی,بیوگرافی شعرا و نویسندگان

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در این‌باره گفت:جامعه ایرانی باید به این موضوع بیندیشد که‌چگونه گذشته افتخارآمیز هنر، فرهنگ و ادبیات ایرانی را پاس دارد و محفوظ نگاه دارد.
دکتر کاووس حسن لی، گستره تاثیر فرهنگی و ادبی سعدی, روز بزرگداشت سعدی, اشعار سعدی,بیوگرافی شعرا و نویسندگان

وی گفت: همچنین توجه به اخلاق و فرزانگی نیز مورد تاکید سعدی, روز بزرگداشت سعدی, اشعار سعدی,بیوگرافی شعرا و نویسندگان

استاد سخن در مرحله‌ای از زندگی به سیر و سیاحت در بیشتر کشورهای اسلامی پرداخت، به بلخ و غزنه رفت، به گجرات در هندوستان سفر کرد و با تجربه برهمن‌های هند آشنا شد و در دهلی زبان هندی را فرا گرفت.
در این دوران سعدی, روز بزرگداشت سعدی, اشعار سعدی,بیوگرافی شعرا و نویسندگان

سعدی, روز بزرگداشت سعدی, اشعار سعدی,بیوگرافی شعرا و نویسندگان

از این رو سعدی نه تنها در شیراز و نه تنها در کشور خود بلکه در همه جهان نامی آشنا و شناخته شده است به طوری که از میان بزرگان ادب، تنها شعر او است که بر سردر مقر سازمان ملل در نیویورک نوشته شده است.
در هر حال از سعدی باید به عنوان جان مایه فرهنگ ایرانی و حرمت قلم یاد کرد ، بی‌شک سعدی از پیشگامان عرصه‌ای است که اینک پس از گذشت قرن ها روندگان بیشماری یافته است ، این شاعر گرانمایه نه یک شاعر که جان‌مایه یک فرهنگ،نه یک مصلح که روح یک ملت و نه یک نویسنده که خود حرمت قلم است و متن تاریخ فرهنگ این سرزمین را با نشان‌های بایسته خویش آذین بسته است.
در طول قرن‌های گذشته در ایران و خارج از ایران کسانی که زبان و ادب فارسی آموخته‌اند، همگی از برکت وجود سعدی و آثار گرانبهای وی چون گلستان بوده است و این ارزشها است که پاسداشت نام و یاد سعدی را پیش از پیش ضروری ساخته است.
امسال نیز چون سالهای گذشته از سوی مرکز سعدی شناسی و نهادها و ارگانهای فرهنگی فارس اول اردیبهشت ماه یاد روز سعدی در شیراز پاس داشته  شد و علاوه بر گلباران آرامگاه استاد سخن نشست‌های علمی سعدی شناسی در شیراز برگزار ‌گردید. منبع:tebyan.net

گردآوری بیوگرافی آکاایران
منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :