10 فوتبالیست سریع جهان+ تصاویر - بیوگرافی ورزشکاران
بهترین فوتبالیست های جهان سریعترین فوتبالیست های جهان سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,روبن,ریبری,رونی,مسی,بیوگرافی ورزشکاران

10 فوتبالیست سریع جهان+ تصاویر
در تصاویر زیر می توانید سریعترین فوتبالیست های جهان به همراه میزان سرعتشان را ببینید.

* سانچز(18.7mph)

 

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

*روبن(18.8mph)

 

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

* ریبری (19mph)

 

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

* رونی (19mph)

 

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

* مسی (20.2mph)

 

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

* والکات(20.3mph)

 

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

* رونالدو(20.8mph)

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

* لنون(21mph)

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

 * گرت بیل(21.5mph)

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

 

 * والنسیا(21.8mph)

 

,سریعترین فوتبالیست های جهان, بهترین فوتبالیست های جهان, سانچز سریعترین فوتبالیست جهان,بیوگرافی ورزشکاران

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :