نکته جالب در مورد کرش اینجاست که وی را در کشور خودش هم یه عنوان مرد خانواده دوست و مشارکت جو در امور منزل می شناسند.

موردی که در ایران به زن ذلیلی می شناسند. کاریکاتوری که در این مطلب از آقای کرش سرمربی مشاهده می کنید  در وبسایت هواداران فوتبال پرتغالی برای جام جهانی گذشته شده بود.

منبع : pardad.ir