کدام فیلمها بیشترین جوایز 33 دوره جشنواره فیلم فجر را درو کرده اند؟ - اخبار ستاره ها ، اخبار چهره ها ، سلبریتی ها
اخبار اخبار فرهنگی بیشترین جوایز فیلم فجر,گیرنده های جوایز فیلم فجر,معرفی فیلم های سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر,جدیدترین خبر فرهنگی,بیشترین فیلم های جشنواره فج

آکایران :چهار سال پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، اولین دوره جشنواره فیلم فجر برگزار شد. این جشنواره سی و سه ساله، در تمام ادوار برگزاری، بجز دوره اول در بخش حرفه ای سینما برگزیدگان خود را شناخته و به اهالی سینما و سینما دوستان معرفی کرده است.

آکاایران: کدام فیلمها بیشترین جوایز 33 دوره جشنواره فیلم فجر را درو کرده اند؟


در طول این سی و دو دوره داوری جشنواره فیلم فجر، فیلم هایی بوده اند که برای عوامل ، جوایز متعددی به ارمغان آورده اند که در این گزارش به تفکیک دوره، به آن ها می پردازیم.

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان

بنا به گزارش آکاایران :
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ


دوره دوم – (۱۳۶۲)
از این دوره تا دوره هفتم (۱۳۶۷) به برگزیدگان جشنواره فیلم فجر لوح زرین اعطاء می شد.
• «هیولای درون» لوح زرین کارگردانی و فیلمبرداری
• «دیار عاشقان» جایزه ویژه هیئت داوران ، بازیگر نقش دوم مرد (لوح زرین).


دوره سوم – (۱۳۶۳)
• «مترسک» لوح زرین بهترین فیلم، بازیگر نقش دوم زن، بازیگر خردسال.
همچنین از طرف هیئت داوران از فیلمنامه «مترسک» به خاطر پرداخت عاطفی فیلمنامه تقدیر شد.


دوره چهارم – (۱۳۶۴)
• «تنوره دیو» لوح زرین بهترین کارگردانی، بازیگر نقش دوم زن و بازیگر نقش اول مرد.
• «پدربزرگ» جایزه ویژه هیئت داوران – لوح زرین بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه
• «جاده های سرد» جایزه ویژه هیئت داوران – لوح زرین و دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری.


دوره پنجم – (۱۳۶۵)
• «شیر سنگی» لوح زرین بهترین فیلمنامه، صداگذاری.
• «ناخدا خورشید» لوح زرین بهترین بازیگر اول و دوم مرد.
• «گزارش یک قتل» لوح زرین فیلمبرداری و موسیقی متن.
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ/ سیمرغ بگیرهای سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر


دوره ششم- (۱۳۶۶)

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان


• «کانی مانگا» لوح زرین تدوین، جلوه های ویژه و جایزه ویژه هیئت داوران
• «آن سوی آتش» لوح زرین بهترین کارگردانی و صدابرداری


دوره هفتم – (۱۳۶۷)
از دوره هفتم برگزیدگان جشنواره فیلم فجر در بخش حرفه ای، سیمرغ بلورین جشنواره را بر دوش خود احساس کردند.
• «در مسیر تندباد»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم و صداگذاری.
• «سرب» سیمرغ چهره پردازی و فیلم برداری، دیپلم افتخار بازیگر زن.


دوره هشتم- (۱۳۶۸)
• «مادر»؛ سیمرغ نقش دوم مرد، نقش اول زن، چهره پردازی.
• «هامون»؛ سیمرغ بهترین کارگردانی، فیلمنامه، نقش اول مرد ، تدوین و فیلمبرداری، جایزه ویژه هیئت داوران.
• «مهاجر»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، جلوه های ویژه، صداگذاری و موسیقی متن.


دوره نهم- (۱۳۶۹)

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان


• «آپارتمان شماره ۱۳»؛ با سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلمنامه
• «پرده آخر»؛ سیمرغ بلورین کارگردانی، نقش دوم زن، نقش دوم مرد، نقش اول زن، صحنه آرایی، چهره پردازی، صدابرداری، فیلم برداری.
• «عروس»؛ سیمرغ بلورین موسیقی متن، تدوین و دیپلم افتخار کارگردانی


دوره دهم- (۱۳۷۰)
• «مسافران»؛ سیمرغ بلورین نقش دوم زن، نقش اول زن، صدابرداری، فیلمبرداری.
• «ناصرالدین شاه آکتور سینما»؛ سیمرغ بلورین جلوه های ویژه تصویری، تدوین، صحنه آرایی.
• «نرگس»؛ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، موسیقی متن و دیپلم افتخار فیلمبرداری.
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ/ سیمرغ بگیرهای سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر


دوره یازدهم-  (۱۳۷۱)
• «سارا»؛ سیمرغ بلورین فیلمنامه، بازیگر نقش دوم زن.
• «بر بال فرشتگان»؛ سیمرغ بلورین جلوه های ویژه، صداگذاری.
• «سایه های هجوم»؛ سیمرغ بلورین موسیقی متن، سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول، دیپلم افتخار فیلمبرداری.


دوره دوازدهم-  (۱۳۷۲)
• «همسر»؛ سیمرغ بلورین نقش اول زن، صدابرداری.
• «جنگ نفتکش ها»؛ سیمرغ بلورین نقش دوم مرد، صداگذاری و جایزه ویژه هیئت داوران.
• «چشم شیطان»؛ سیمرغ بلورین تدوین، موسیقی متن و فیلمبرداری.


دوره سیزدهم-  (۱۳۷۳)
• «روسری آبی»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه، بازیگر نقش دوم زن.
• «پری»؛ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بازیگر نقش دوم مرد و فیلمبرداری.
• «کیمیا»؛ سیمرغ  بلورین نقش اول مرد، جلوه های ویژه، صدابرداری ، جایزه ویژه هیئت داوران، دیپلم افتخار فیلمنامه.
• «روز واقعه»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، صحنه آرایی، چهره پردازی، موسیقی متن  و سیمرغ بلورین فیلم دومی ها.


دوره چهاردهم – (۱۳۷۴)

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان


• «پدر»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بازیگر نقش دوم زن، سیمرغ بلورین فیلم دومی ها.
• «خواهران غریب»؛ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، صحنه آرایی، دیپلم افتخار نقش اول زن.
• «گبه»؛ سیمرغ بلورین صداگذاری، موسیقی متن، فیلمبرداری.
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ/ سیمرغ بگیرهای سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر


دوره پانزدهم- (۱۳۷۵)
• «بچه های آسمان»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، تدوین، دیپلم افتخار بازیگر غیر حرفه ای و چهره پردازی.
• «سرزمین خورشید»؛ سیمرغ بلورین بازیگر نقش دوم مرد، نقش اول زن و جلوه های ویژه، طراحی صحنه، صدابرداری، موسیقی متن، فیلمبرداری.


دوره شانزدهم- (۱۳۷۶)
• «آژانس شیشه ای»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلم برگزیده تماشاگران، کارگردانی، فیلمنامه، نقش دوم زن، نقش دوم مرد، نقش اول مرد، تدوین، موسیقی متن.
• «درخت جان»؛ سیمرغ بلورین نقش اول زن، صدابرداری، دیپلم افتخار بهترین فیلم.


دوره هفدهم - (۱۳۷۷)
• «قرمز»؛ سیمرغ بلورین نقش اول زن، نقش اول مرد .
• «هیوا»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، کارگردانی، طراحی صحنه، صدابرداری، فیلمبرداری.
• «زشت زیبا»؛ سیمرغ بلورین چهره پردازی و موسیقی متن.


دوره هجدهم- (۱۳۷۸)
• «بوی کافور، عطر یاس»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، کارگردانی نقش دوم زن، طراحی صحنه، چهره پردازی، موسیقی متن و فیلمبرداری.
• «متولد ماه مهر»؛ سیمرغ بلورین فیلم برگزیده تماشاگران، نقش اول زن، جلوه های ویژه، صدابرداری.
• «عروس آتش»؛ سیمرغ فیلم برگزیده تماشاگران، فیلمنامه، نقش دوم مرد.


دوره نوزدهم- (۱۳۷۹)

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان


• «باران»؛ سیمرغ بلورین کارگردانی (در بخش بین الملل)، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، نقش اول مرد، صدابرداری، صداگذاری، موسیقی متن.
• «سگ کشی»؛ سیمرغ بلورین تماشاگران، فیلمنامه، طراحی صحنه و صحنه آرایی، فیلمبرداری.
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ/ سیمرغ بگیرهای سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر


دوره بیستم – (۱۳۸۰)
• «من ترانه پانزده سال دارم»؛ سیمرغ بلورین کارگردانی، فیلمنامه، نقش اول زن، چهره پردازی.
• «خانه ای روی آب»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بازیگر نقش دوم زن، نقش دوم مرد، طراحی صحنه.
• «قارچ سمی»؛ سیمرغ جلوه های ویژه، تدوین، موسیقی متن.


دوره بیست و یکم- (۱۳۸۱)
• «دیوانه ای از قفس پرید»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بازیگر نقش اول زن، موسیقی متن.
• «اینجا چراغی روشن است»؛ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بازیگر نقش اول مرد، فیلمبرداری.


دوره بیست و دوم- (۱۳۸۲)
• «دوئل»؛ سیمرغ بلورین کارگردانی، نقش دوم زن، جلوه های ویژه، نقش دوم مرد، طراحی صحنه، صداگذاری، تدوین، فیلمبرداری.
• «مارمولک»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، فیلمنامه، جایزه ویژه هیئت داوران.
• «قدمگاه» سیمرغ بلورین چهره پردازی، موسیقی متن، بهترین اثر هنر و تجربه.
دوره بیست و سوم- (۱۳۸۳)

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان


• «بید مجنون»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم منتخب تماشاگران، کارگردانی، نقش اول مرد، صدابردار.
• «خیلی دور خیلی نزدیک»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، چهره پردازی، طراحی صحنه و لباس، صداگذاری، فیلمبرداری، موسیقی متن
• «کافه ترانزیت»؛ سیمرغ بلورین فیلمنامه و نقش اول زن.
• «ما همه خوبیم»؛ سیمرغ بلورین نقش دوم زن و تدوین.
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ/ سیمرغ بگیرهای سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر


دوره بیست و چهارم- (۱۳۸۴)
• «چهارشنبه سوری»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، کارگردانی، نقش اول زن، تدوین.
• «به نام پدر»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، نقش مکمل زن، نقش اول مرد، چهره پردازی، دیپلم افتخار فیلمنامه.
• «شهر آشوب»؛ سیمرغ بلورین موسیقی، جلوه های ویژه.
• «زمستان است»؛ سیمرغ بلورین فیلمبرداری، صدابرداری، جلوه های ویژه.


دوره بیست و پنجم- (۱۳۸۵)
• «روز سوم»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، کارگردانی و سیمرغ ویژه هیئت داوران، سیمرغ بلورین نقش اول زن، طراحی صحنه و لباس
• «پا برهنه در بهشت»؛ جایزه ویژه سال پیامبر اعظم(ص)، نقش مکمل مرد، فیلمبرداری، صدابرداری، سیمرغ بهترین فیلم اول.
• «خون بازی»؛ سیمرغ بلورین نقش اول زن، بهترین اثر هنر و تجربه، تدوین، چهره پردازی، فیلمنامه.
• «سنتوری»؛ بهترین فیلم تماشاگران و نقش اول مرد.
• «بچه های ابدی»؛ سیمرغ نقش مکمل زن، دیپلم افتخار موسیقی متن.
• «قاعده بازی»؛ سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری و جلوه های ویژه.


دوره بیست و ششم- (۱۳۸۶)-(سودای سیمرغ)

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان


• «آواز گنجشک ها»؛ سیمرغ بلورین کارگردانی، تدوین، موسیقی متن، چهره پردازی.
• «به همین سادگی»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلمنامه، نقش اول زن.
• «آتش سبز»، سیمرغ بلورین طراحی صدا، طراحی صحنه، لوح سپاس و پلاک طلایی چهره پردازی.
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ/ سیمرغ بگیرهای سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر


دوره بیست و هفتم- (۱۳۸۷)
• «درباره الی»؛ سیمرغ بلورین کارگردانی، صدابرداری و صداگذاری.
• «بیست»؛ سیمرغ بلورین نقش مکمل زن، نقش مکمل مرد.
• «زاد بوم»؛ سیمرغ بلورین فیلمنامه و موسیقی.
• «وقتی همه خوابیم»؛ سیمرغ بلورین چهره پردازی، طراحی صحنه و لباس، تدوین.


دوره بیست و هشتم- (۱۳۸۸)
• «به رنگ ارغوان» سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلم منتخب تماشاگران، کارگردانی، فیلمبرداری.
• «هفت دقیقه تا پاییز»؛ سیمرغ بلورین نقش اول مرد، جلوه های ویژه رایانه ای، دیپلم افتخار کارگردانی.
• «شب واقعه»؛ سیمرغ بلورین فیلمنامه، تدوین، جلوه های ویژه میدانی، طراحی صحنه و لباس.
• «ملک سلیمان»؛ سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد، صداگذاری، موسیقی، جلوه های ویژه رایانه ای، چهره پردازی، پلاک زرین جایزه حقوق بشر اسلامی.
• «لطفا مزاحم نشوید»؛ سیمرغ بلورین نقش مکمل زن، دیپلم افتخار بازیگری.


دوره بیست و نهم- (۱۳۸۹)

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان


• «جدایی نادر از سیمین»؛ سیمرغ بلورین فیلم منتخب تماشاگران، کارگردانی، فیلمنامه، فیلمبرداری.
• «جرم»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، موسیقی، صداگذاری، طراحی صحنه و لباس.
• «۳۳ روز»؛ جایزه حقوق بشر اسلامی و سیمرغ بلورین جلوه های ویژه میدانی.
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ/ سیمرغ بگیرهای سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر


دوره سی ام- (۱۳۹۰)
• «روزهای زندگی»؛ سیمرغ بلورین کارگردانی، نقش اول زن، فیلمبرداری، چهره پردازی، جلوه های ویژه میدانی.
• «ملکه»؛ سیمرغ بلورین موسیقی، طراحی صحنه و لباس، دیپلم افتخار جلوه های ویژه بصری.


دوره سی ویکم- (۱۳۹۱)
• «استرداد»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بازیگر نقش اول مرد، تدوین، جلوه های ویژه میدانی.
• «دربند»؛ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بازیگر نقش دوم زن، فیلمبرداری.
• «قاعده تصادف»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه، صدابرداری.
• «حوض نقاشی»؛ سیمرغ بلورین طراحی صحنه و لباس، فیلم برگزیده تماشاگران.
• «برلین ۷»؛ سیمرغ بهترین صداگذاری و میکس، موسیقی متن.


دوره سی ودوم- (۱۳۹۲)

,اخبار, اخبار فرهنگی, بیشترین جوایز فیلم فجر,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها،اخبار هنرمندان


• «رستاخیز»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، نقش مکمل مرد، فیلمبرداری، موسیقی متن، جلوه های ویژه میدانی،چهره پردازی، طراحی صحنه و لباس
• «چ»؛ سیمرغ بلورین بازیگر نقش مکمل مرد، تدوین، جلوه های ویژه بصری، جلوه های ویژه میدانی، صدای فیلم.
• «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلمنامه
«آژانس شیشه ای» و «رستاخیز» در صدر جدول سیمرغ/ سیمرغ بگیرهای سی و سه دوره جشنواره فیلم فجر


دوره سی وسوم- (۱۳۹۳)
• «رخ دیوانه»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلم، کارگردانی، جلوه های ویژه بصری، صداگذاری، فیلم منتخب مردمی.
• «دوران عاشقی»؛ سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری، فیلمنامه.
• «عصر یخبندان»؛ سیمرغ بلورین بهترین تدوین، بازیگر نقش دوم زن.
• «خداحافظی طولانی»؛ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد، طراحی صحنه و لباس.
• «من دیه گو مارادونا هستم»؛ سیمرغ بلورین بازیگر نقش دوم مرد و صدای فیلم.
جواد نوروزبیگی به دلیل تهیه کنندگی سه فیلم در جشنواره سیمرغ بلورین هیئت داوران را دریافت کرد.
دیپلم افتخار جایزه ویژه هیئت داوران به نیکی کریمی رسید. این جایزه برای ایفای نقش وی در فیلم های سودای سیمرغ و کارگردانی «شیفت شب» بود.
اخبار فرهنگی - باشگاه خبرنگارانمنبع :

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :