مراسم یادبود علی معلم با حضور چهره ها + تصاویر -
مراسم یادبود علی معلم با حضور چهره ها + تصاویر مجلس ترحیم مرحوم علی معلم با حضور چهره هاذو هنر مندان مشهور برگزار شد از اصغر فرهادی

آکاایران: مراسم یادبود علی معلم با حضور چهره ها + تصاویر

مجلس ترحیم مرحوم علی معلم با حضور چهره ها و هنر مندان مشهور برگزار شد

از اصغر فرهادی تا عادل فردوسی پور در مراسم یادبودهنرمند سرشناس مراسم یاد بود مرحوم علی معلم با سخنرانی هنرمندانی همچون اصغر فرهادی ،جمشید مشایخی و داریوش ارجمند برگزار شد.

مراسم یادبود علی معلم با حضور چهره ها

 

آکاایران: مراسم یادبود علی معلم با حضور چهره ها + تصاویر

علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
علی معلم ,مراسم یادبود علی معلم
 

مجلس ترحیم مرحوم علی معلم

.

منبع :

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :