امیرمحمد متقیان

 
تصویری طنز از امیرمحمد همکار عموپورنگ .

اعتماد بنفس کاذب امیرمحمد دستیار عمو پورنگ بعد از کچل کردن !

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :